Kontakty

Adresa

Skrbeňská 1
Horka nad Moravou
783 35

Zobrazit na mapě >>
Kontakty Sledujte náš blog! Školení BOZP
Videa
video video video

Valné hromady

Pozvánka


na řádnou valnou hromadu společnosti Moravia Spectrum a.s. se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Horní lán 1196/9, IČ 25864165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2385, která se koná dne


1. září 2015 ve 13,30 hodin


v notářské kanceláři paní JUDr. Vlasty Audyové, notářky, Olomouc, Horní náměstí 367/5, II. poschodí.Program řádné valné hromady


1) Úvod, volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.


Odůvodnění:

Povinnost volit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)


2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti


Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o :

- změně čl. 3 stanov, který nově zní

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Horka nad Moravou, Skbeňská 609/1, PSČ 783 35“


- změně čl. 14 stanov, „Představenstvo společnosti….“čtvrtý odstavec, která nově zní:


Představenstvo má dva členy ……….. 2“


- změně čl. 15 stanov „Dozorčí rada ….“ , druhý odstavec, v první větě, který nově zní:

Dozorčí rada má jednoho člena…..“


Odůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je změna sídla společnosti a racionálnější a efektivnější uspořádání orgánů společnosti – snížení počtu členů představenstva a členů dozorčí rady.
3) Rozhodnutí o podřízení se společnosti jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku


Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje ve smyslu ust. §777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku a to s účinností ke dni zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.


Odůvodnění:

Ust. § 777 odst. 5 ZOK upravuje možnost pro obchodní korporace, které se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit ZOK jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku.


4) Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti:


Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o schválení nového úplného znění stanov společnosti, které bylo projednáno na valné hromadě s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov společnosti.


Odůvodnění:

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je splnění požadavku § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1/1 2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny především s ohledem na přechodná ust. § 777 ZOK , která, mimo pravidla pro podřízení se ZOK jako celku, upravují povinnost obchodních korporací (společností) přizpůsobit znění svých stanov do souladu s donucujícími ustanovenímu ZOK a odstranit tak nežádoucí či neplatná ustanovení těchto listin.5) Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva


Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává všechny členy představenstva společnosti , tj.


Vladimíra Pospíšila, nar. 30/4 1963, bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92

Radima Pospíšila, nar. 13/5 1974, bytem Olomouc-Hodolany, Přichystalova 109/94

Jiřího Koláře, nar. 15. dubna 1946, bytem Olomouc, Holečkova 175/32


Valná hromada volí členy představenstva


Vladimíra Pospíšila, nar. 30/4 1963, bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92

Ing. Jana Slivečku, nar.25/4 1966, bytem Slatinky 28


Odůvodnění:

Důvodem odvolání dosavadních členů představenstva a volba nových členů představenstva je navrhované snížení počtu členů představenstva.6) Odvolání členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady


Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady, tj.


Jiřího Hodoně, nar. 14/4 1961, bytem Bohuňovice, Pod Lipami 586

Mgr. Ladu Pospíšilovou, nar. 7/8 1963, bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92

Martina Bartolottiho, nar. 9/12 1968, bytem Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova 336/30


Valná hromada volí členem dozorčí rady

Mgr. Ladu Pospíšilovou, nar. 7/8 1963, bytem bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92


Odůvodnění:

Důvodem odvolání dosavadních členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady je navrhované snížení počtu členů dozorčí rady.


Upozornění akcionářům:

Představenstvo v souladu podle § 409 ZOK upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti jsou do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí tyto dokumenty:


- Návrh změn stanov společnosti

- Návrh úplného znění stanov společnosti
Vladimír Pospíšil

předseda představenstva
© Copyright 2009 - 2020 Moravia Spectrum, a.s. | Zásady používání souborů cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Telefon: (+420) 585 423 364, Fax: (+420) 585 750 905, E-mail:
Tvorba internetových stránek Winternet