Kurzy

  • Školení bezpečnosti práce ve výškách

    BOZP práce ve výškách je podle aktuálního nařízení vlády č. 362/2005 Sb. povinné pro všechny pracovníky, kteří se při své činnosti vystavují nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Pro provádění jakýchkoli prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou musíte mít tzv. odbornou způsobilost (musíte být osoba odborně způsobilá k provádění prací ve výškách). Podmínkou odborné způsobilosti pro práce ve výškách je, kromě zdravotní způsobilosti, také doložitelné absolvování pravidelného školení bezpečnosti práce ve výškách.