Katalog ochranných prostředků

Katalog ochranných prostředků

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím.

U každé pracovní činnosti, při které hrozí pád z výšky větší než 1,5m, je právním předpisem vyžadováno zajištění osob proti pádu.

Práce ve výškách jsou nejčastěji prováděny na nedokončených částech budov (na podlahách skeletů, na střechách apod.) nebo při jejich odstraňování, dále jsou to práce spojené s montáží, opravami a údržbou ocelových konstrukcí a technologických zařízení, práce na servisních lávkách, plošinách, na jeřábových drahách, práce na lešeních, jejich montáž, demontáž a užívání, udržovací práce staveb, práce v členitém terénu a ořezávání vysokých dřevin a další.
Práce nad volnou hloubkou jsou např. práce v zásobnících sypkých hmot, práce ve studních a šachtách apod.

Při těchto pracích se používají prostředky kolektivní ochrany proti pádu (lešení, zábradlí, záchytné sítě aj.) nebo osobní ochranné pomůcky zajišťující ochranu proti pádu z výšky a do hloubky.

V této oblast nabízíme široký sortiment produktů firmy Tractel.

 • Zař. pro zachycení pádu s automat. navíjením
 • Technika pro záchranné a evakuační práce
 • Jistící kotvící zařízení
 • Karabiny
 • Polohovací pásy
 • Mobilní kotvící zařízení
 • Zachycovací postroje
 • Zajišťovací smyčky s tlumičem pádu
 • Soupravy pro osobní ochranu
 • Zachycovače pádu
 • Zajišťovací smyčky

TRACTEL - zajišťovací prostředky pro práce ve výškách

TRACTEL - Height Safety 2023 (47 MB)

TRACTEL - zvedací a manipulační zařízení

TRACTEL - Fall arresters and Floor Handling 2023 (10 MB) TRACTEL - Chain hoists 2023 (14 MB) TRACTEL - Lifting beams and clamps 2023 (22 MB) TRACTEL - Measure & Control 202 (14 MB) TRACTEL - Wire rope hoists, pulleys, beam clamps, trolleys 2023.pdf (28 MB)

INNOTECH - zajišťovací prostředky pro práce ve výškách

INNOTECH - MesseNews - EN - 2019 (14MB) INNOTECH Height Safety-kompletní katalog-2020-EN (92MB)

LEMAITRE - pracovní bezpečnostní obuv

LEMAITRE - pracovní bezpečnostní obuv (32 MB)

EYECATCHER - bezpečnostní systémy pro práce ve výškách

EYECATCHER - bezpečnostní systémy pro práce ve výškách (6 MB)

BRANACH - systémy proti pádu

BRANACH - systémy proti pádu (2 MB)

Další podrobné informace najdete na našich stránkách.