Školící centrum CVIČÁK pro bezpečnou práci ve výškách

Školící centrum CVIČÁK pro bezpečnou práci ve výškách

Výcvikové a předváděcí centrum - CVIČÁK, v areálu společnosti Moravia Spectrum, a.s. v Horce nad Moravou.

Výcvikové a předváděcí centrum – CVIČÁK, v areálu společnosti Moravia Spectrum, a.s. v Horce nad Moravou.

Ocelová konstrukce je navržená tak aby splňovala veškeré podmínky pro nácvik bezpečných pracovních postupů a pohybu v místech s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky.

Lezecký polygon slouží profesionálům, kteří se pravidelně pohybují při své práci v místech s rizikem pádu. Klempíři, pokrývači, montéři konstrukcí, studnaři, apod., mohou vyzkoušet různé způsoby zajištění proti pádu na ploché i šikmé střeše, příhradové konstrukci, různých typech žebříků nebo ve stísněném prostoru.

Konstrukce je vybavena různými typy horizontálních i vertikálních záchytných systémů, pevnými i pohyblivými kotvícími body a zachycovacími prostředky.

Pracovníkům, kteří se pohybují v místech s rizikem pádu jen občas nebo výjimečně, poskytujeme základní informace o pravidlech pohybu v situacích, kdy hrozí pád z výšky nebo do hloubky, možnostech a způsobech bezpečného zajištění proti pádu, včetně názorného předvedení.

Centrum CVIČÁK umožňuje také nácvik lanové techniky, což mohou využít členové záchranných složek či studenti FTK UP Olomouc v rámci různých kurzů.

Důležitou součástí lezeckého polygonu je možnost nácviku záchrany a evakuace v případě pádu pracovníka. Za tímto účelem lze využít jak cvičné střechy či ocelové konstrukce, tak i simulace stísněného prostoru, což je pro některé profese velmi aktuální problém.

Po celou dobu prezentace a nácviku bezpečnosti práce ve výškách je k dispozici kvalifikovaný instruktor, který nejen provádí výcvik správných bezpečnostních postupů, ale je i po celou dobu garantem bezpečnosti.

Cvičná konstrukce je otevřená všem, kteří mají zájem o praktické dovednosti v oblasti bezpečnosti práce ve výškách nebo nad volným prostorem. Nácvik si mohou zpestřit na umělé horolezecké stěně, která je součástí cvičné konstrukce.

Součástí lezeckého polygonu je i školící zázemí až pro 20 osob, vybavené promítací technikou a názornými ukázkami různých OOPP pro práce ve výškách. Pokud vás problematika bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou zajímá, kontaktujte nás. Vždy najdeme způsob, jak vyhovět vašim požadavkům. E-mail: info@moraviaspectrum.cz, telefon: 585 423 364.

Centrum CVIČÁK