Automatický evakuační spouštěč DEROPE STD CE – evakuátor