FOSSY – zachycovací systém s prusíkovým uzlem délky 10m