Zajišťovací souprava proti pádu z výšky pro práce na stožárech/vedeních VERTIKAL20